Akurat ty najwięcej budowałeś ….

… stojąc z krzyżem pod pałacem Prezydenckim i zaśmiecając Krakowskie Przedmieście w W-wie.