Re: Do wyjeżdżających- turnusy,maj,czerwiec,lipie

No to ciekawe ja składałam wniosek koniec grudnia i dostałam skierowanie na 26.04.